Checklists
Home Indexes Magazines

Target

1961                  
v1 #1
Oct
 
v1 #2
Dec
1962      
v1 #3
Feb
               

Thrilling Adventure

1970
Jan
  Mar  
May
  Jul  
Sep
Yearbook

Oct
 
Dec
1971     Mar   May    
Aug
       

Triple-Length Adventure

1961      
v1 #1
Apr
               

True Adventure Tales

1953 v1 #1
v1 #2

True Battles of World War II

1963                    
v1 #1
Nov
 
1964  
v1 #2
Feb
       
v1 #3
Jul
         
1965    
v1 #4
Mar
 
v1 #5
May
 
v1 #6
Jul
 
v2 #7
Sep
 
v2 #8
Nov
 
1966
Jan

v3 #1
Feb
 
v3 #2
Apr
v3 #3
May

v3 #4
Jun
           

True Spy and War Stories

1966   Feb            
Sep
     
1967  
Feb
                   

True War [1956]

1956                  
v1 #1
Oct
   
1957
v1 #2
Jan
 
v1 #3
Mar
 
v1 #4
May
 
v1 #5
Jul
 
v1 #6
Sep
 
v2 #1
Nov
 
1958
v2 #2
Jan
 
v2 #3
Mar
 
v2 #4
May
 
v2 #5
Jul
         

True War [1975]

1975        
v1 #4
May
   
v1 #5
Aug
     
v2 #1
Dec
1976    
v2 #2
Mar
   
v2 #3
Jun
   
v2 #4
Sep
   
v3 #1
Dec
1977    
v3 #2
Mar
   
v3 #3
Jun
   
v3 #4
Sep
   
v4 #1
Dec
1978    
v5 #1
Mar
 
v5 #2
May
   
v5 #3
Aug
   
v5 #4
Nov
 
1979  
v6 #1
Feb
     
v6 #2
Jun
   
v6 #3
Sep
   
v6 #4
Dec
1980    
v7 #1
Mar
   
v7 #2
Jun
   
v7 #3
Sep
   
v7 #4
Dec
1981    
v8 #1
Mar
   
v8 #2
Jun
         
Dec

True War Stories

1953
v1 #1
Jan/Feb

v1 #2
Mar/Apr
       

True Woman's Adventures

1956        
v1 #1
May
             

True World

1956 #1 #2
Feb
                   

Untamed

1959  
v1 #1
Feb
 
v1 #2
Apr
 
v1 #3
Jun

v1 #4
Jul
 
v1 #5
Sep
 
v1 #6
Nov
 
1960
v2 #1
Jan
 
v2 #2
Mar
                 

Valor (for Men)

1957          
v1 #1
Jun
   
v1 #2
Sep
   
v1 #3
Dec
1958  
v2 #1
Feb
 
v2 #2
Apr
 
v2 #3
Jun
         
v2 #4
Dec
1959  
v2 #5
Feb
 
v2 #6
Apr
 
v3 #1
Jun
 
v3 #2
Aug
 
v3 #3
Oct
 
v3 #4
Dec
1960
Annual

Valor [1968]

1968                    
#1
Nov
 
1969
#2
Jan
 
#3
Mar
                 

War [1964]

1964    
v1 #1
Mar
                 

War [1967]

Other issues may exist.

1967
v1 #1
1968 v1 #5

War Criminals

1961              
v1 #1
Aug
       
1962          
v2 #1
Jun
           
1963              
v3 #1
Aug
 
v3 #2
Oct
   
1964
v3 #3
Jan
   
v3 #4
Apr
               
1965      
v4 #1
Apr
  v4 #2
Jun
 
v4 #3
Aug
 
v4 #4
Oct
 
v3 #4
Dec
1966
v3 #5
Jan
 
v3 #6
Mar

v3 #7
Apr

v3 #8
May
 
v3 #9
Jul
   
v4 #2
Oct
 
v4 #3
Dec

War Stories

Also known as True Prize-Winning War Stories.

1963
v1 #1
Spring
 
v1 #2
Fall
 
1964
v1 #3
Spring

v1 #4
Summer
   

War Story

1957            
v1 #1
Jul
       
v1 #2
Dec
1958
v1 #3
Jan
 
v2 #4
Mar
   
v2 #5
Jun
   
v2 #6
Sep
     
1959  
v3 #7
Feb
                   
1960  
v4 #8
Feb
                   

Wild

1957                  
v1 #1
Oct
 
v1 #2
Dec

Women-in-War

1959
v2 #4
Jan
                     
 
1963                    
v2 #1
Nov
 
1964  
v2 #2
Feb