Fu Manchu Comics in Finland


Suomennettuja Rohmer-sarjakuvia

korkeno4.jpg (63462 bytes)

Compare to the British comic with the same art.

Korkeajännityssarja [ensimmäinen vuosikerta] n:o 4/1953:

Sax Rohmer: Tohtori Fu Manchun saari. [Sivulla 1 nimellä Fu Manchun saari]. Englanninkielestä suoment. R. Larsio. Vastaava toim. Allan Tokoi. Tampere: Oy Artko Ab, 1953. 64 s. (mustavalko) + värikannet. Takakannen sisäpuolella on [eläinhuumori]sarjakuva Toverukset Nalle ja Kille.

High suspense series [first annual volume] #4/1953:

Sax Rohmer: Dr. Fu Manchu's Island. [On  page 1: Fu Manchu's Island]. From English translated by R. Larsio. Editor: Allan Tokoi. Tampere: Oy Artko Ab, 1953. 64 pp. (black/white) + colored covers. On the back cover's inner page is the [animal humor] comics Toverukset Nalle ja Kille.


korkejuh.jpg (66556 bytes)

Korkeajännityssarja VI JUHLA KORKEAJÄNNITYS sisältää vuoden 1953 laitoksen uusintapainoksena.

Sax Rohmer: Fu Manchun saari. Kannessa: Tohtori Fu Manchun saari .... ja 4 muuta jännittävää kertomusta vuosilta 1953-57. [Toimittajaa ei ole merkitty]. Tampere: Semic Press Oy, 1976. 64 s. (mustavalko) + värikannet. Juhlalaitoksessa ovat mukana myös seuraavat sarjakuvat: Sapper: Bulldog Drummond (64 s.), Lesley Shane: Häviöön tuomittu (64 s.), Tod Claymore: Seikkailu New Orleansissa (64 s.), Tod Claymore: Palavan huvilan arvoitus (64 s.).

High suspense series VI JUHLA KORKEAJÄNNITYS new printing from 1953 edition.

Sax Rohmer: Fu Manchu's Island. On the cover: The Island of Doctor Fu Manchu .... and 4 other exciting stories from 1953 to 1957. [Editor is not mentioned]. Tampere: Semic Press Oy, 1976. 64 pp. (black/white) + colored covers. The festival book also contains the following comics: Sapper: Bulldog Drummond (64 s.), Lesley Shane: Häviöön tuomittu (64 s.), Tod Claymore: Seikkailu New Orleansissa (64 s.), Tod Claymore: Palavan huvilan arvoitus (64 s.).

 

fumasa1.gif (23098 bytes)


The Finnish comics bibliography was first published in
Portti: Science Fictionin ja Fantasian Ystäville (1/1998).
Copyright © 1998 Raimo Nikkonen
Used with permission.
The cover scans were also provided by Raimo Nikkonen.

Go to The Finnish Titles of Sax Rohmer
Go to The Page of Fu Manchu