Sax Rohmer's Titles in Swedish
Last Update: 29 April 2002


Almost all of the books in this list were first published in standard 8vo size, paperbound, with illustrated covers.


1918     Sivas Rop. [Siva's Call = The Mystery of Dr. Fu-Manchu]   Stockholm: Hugo Gebers Förlag. Översättning av Ebba Nordenadler.   246 pages.   [2nd edition, 1920; reprinted in 1944 by Sörlins, q.v.]  From the collection of Rimmer Sterk

1919     Den gule doktorn. [The Yellow Doctor = 
The Devil Doctor]
   Stockholm: Hugo Gebers Förlag. Översättning av Ebba Nordenadler.   233 pages. Kr. 3:50.

Lars Jannedal provided this scan of his copy of the rare dustwrapper. He also reports there was a second edition published the same year.

From the collection of Lars Jannedal

1920     De Hundra Hänryckningarnas Hus. Roman av Sax Rohmer. [The House of a Hundred Raptures = Dope]    Stockholm: Hugo Gebers Förlag. (Translator not identified.) 311 pages. Kr. 3:75.    Reprinted (possibly in the same year). The only difference is the note "andra upplagan" ("second" or "another" printing) in the lower left.

 

Also reprinted in 1944 by Sörlins, q.v.

From the collection of R. E. Briney

1922     Den gula klon. [The Yellow Claw]    Stockholm: Hugo Gebers Förlag.   (Translator not identified.)   328 pages.   Kr. 4:50.   [reprinted in 1945 by Sörlins and by Söderström, qq.v.]


1923     Det Hemlighetsfulla Egypten. Noveller av Sax Rohmer. [Tales of Secret Egypt]   Stockholm: Hugo Gebers Förlag.   Översättning från Engelskan av Ernst Lundquist. 234 pages. Kr. 3:50.   [reprinted in 1944 by Sörlins and in 1947 by Söderström, qq.v.] From the collection of R. E. Briney
Första Avdelningen [Part I]: Abu Tabah
Pärlslöjan
Sneferus Dödsring
Kvinnan i Fönstret
Omar från Ispahan
Allahs Andredäkt
Den Viskande Mumien
[The Yashmak of Pearls]
[The Death-Ring of Sneferu]
[The Lady of the Lattice]
[Omar of Ispahan]
[Breath of Allah]
[The Whispering Mummy]
Andra Avdelningen [Part II]: Andra Berättelser [Other Stories]
Schakalernas Herre
I Trollkvinnans Dal
Granatblomman
     [Lord of the Jackals]
     [In the Valley of the Sorceress]
     [Pomegranate Flower]

1925     Si-Fan mysterierna. En ny fas i Doktor Fu-Manchus Verksamhet. [The Si-Fan Mysteries]   Stockholm: Hugo Gebers Förlag.   Översättning från elgelskan av Birgit Gyllenbögel. 255 pages. Kr. 3:50.   [reprinted in 1945 by Sörlins and by Söderström, qq.v.]


1927     Guldskorpionen. [The Golden Scorpion]    Stockholm: Hugo Gebers Förlag.   (Translator not identified.) 272 pages. Kr. 3:75.   [reprinted in 1944 by Sörlins, q.v.]

     From the collection of R. E. Briney


1929     Eldtunga. [Fire-Tongue]    Stockholm: Hugo Gebers Förlag.   Svensk Översättning av M. N:LIN. 286 pages. Kr.3:75.   [reprinted in 1945 by Sörlins, q.v.]

1930     Kejsaren av Amerika. [The Emperor of America]   Stockholm: Hugo Gebers Förlag.   Till Svenska av Louis Renner.   264 pages.  Kr. 3:75.   [2nd edition, 1930; 3rd edition, 1931]


1933     Eldtunga. [Fire-Tongue]    Alibi, No. 13.


1934     Fu Manchus Mask. [The Mask of Fu Manchu]   Stockholm: Hugo Gebers Förlag. Till Svenska av Anna Bagge. 269 pages. Kr. 4:00.

Reprinted (possibly in the same year). The only difference is the note "andra upplagan" ("second" or "another" printing) on the back cover.

Cover by N. G. Granath.

From the collection of R. E. Briney

1942     Eldtungan. [Fire-Tongue]    Stockholm: Romantidnung.   Detektiv-journalen 44. 191 pages. Kr. 0:35. (Translator not identified.)


From the collection  of Rimmer Sterk
Cover by  Lannman (Gustav Lannmark)

From the collection  of Rimmer Sterk
Cover by G. Lannman (Gustav Lannmark)

1944     Sivas rop. [Siva's Call = The Mystery of Dr. Fu-Manchu]  Translated by Ebba Nordenadler. Norrköping: Sörlins Förlag. 255 pages. Kr. 2:75.  Sörlins Detektiv-Serie.   [reprint of 1918 Gebers edition]

1944    De hundra hänryckningarnas hus.    [The House of a Hundred Raptures = Dope] Norrköping: Sörlins Förlag. 256 pages. Kr. 2:75. Detektiv- och äventyrsroman. Sörlins Detektiv-Serie.   [reprint of 1920 Gebers edition]


1944     Guldskorpionen. [The Golden Scorpion]   Norrköping: Sörlins Förlag. 256 pages. Kr. 2:75.    Detektiv- och äventyrsroman. Sörlins Detektiv-Serie.   [reprint of 1927 Gebers edition]

From the collection  of Rimmer Sterk

From the collection of Rimmer Sterk

1944     Det hemlighetsfulla Egypten. Noveller av Sax Rohmer. [Tales of Secret Egypt]   Norrköping: Sörlins Förlag. 264 pages. Kr. 3:75.   [reprint of 1923 Gebers edition]

1945     Den gula klon. [The Yellow Claw]
Norrköping: Sörlins Förlag. 274 pages. Kr. 2:75. Sörlins Detektiv-Serie.    [reprint of 1922 Gebers edition]


From the collection  of Rimmer Sterk

From the collection of Rimmer Sterk

 
1945
    Eldtunga. [Fire-Tongue]  translated by M.N LIN.   Norrköping: Sörlins Förlag. 240 pages. Kr. 2:75.   Sörlins Detektiv-Serie.  
[reprint of 1929 Gebers edition]

1945     Si-Fan mysterierna. En ny fas i Doktor Fu-Manchus Verksamhet. [The Si-Fan Mysteries]  Norrköping: Sörlins Förlag. 244 pages. Kr. 2:75.   Detektiv- och äventyrsroman. Sörlins Detektiv-Serie.  
[reprint of 1924 Gebers edition] 


1945     Den gula klon. [The Yellow Claw]   Helsingfors [Helsinki, Finland]: Söderström.  
274 pages.


1945     S-Fan Mysterierna. [The Si-Fan Mysteries]   Helsingfors [Helsinki, Finland]: Söderström.  


1947     Det hemlighetsfulla Egypten.   Noveller. [Tales of Secret Egypt]  translated by Ernst Lundqvist.  Helsingfors [Helsinki, Finland]: Söderström.   264 pages. Cover by Gunnar Widholm.   [In this  reprint of "Egypten" the translator is Lundqvist with a "v" and not a " u" as in the 1923 edition .


From the collection of Rimmer Sterk

From the collection of R. E. Briney

1948     Mörkläggning i Babylon. [Blackout in Babylon = Seven Sins]   Norrköping: Sörlins Förlag.   Översättning av H. Ståhl.   Sörlins Detektiv-Serie. 269 pages. Kr. 4:75.

1948     Mysteriet med den heliga sandalen. [The Quest of the Sacred Slipper]  Norrköping: Sörlins Förlag.   Översättning av H. Ståhl.   Sörlins Detektiv-Serie.  236 pages. Kr. 4:75.


1948     Fu Manchus skugga. [Shadow of Fu Manchu]    Allers (Hälsingborg), N:r 36 - 48 (13 part serial). (Translator not identified.) Illustrated by Helge Berg.

From the collection of R. E. Briney

From the collection of Lawrence Knapp
Cover by Olgren.

1949     Den Stora Dimman. [The Great Fog = The Trail of Fu Manchu]   Norrköping: Sörlins Förlag. Översättning av H. Ståhl.   Sörlins Detektiv-Serie. 264 pages. Kr. 4:75.

1951     Farlig Kvinna. [Dangerous Woman = Nude in Mink]   Stockholm: AB Lindqvists Förlag.   Översättning av fil. Dr. Margareta Ångström.   192 pages. Kr. 4:75.  


From the collection of R. E. Briney
Cover by P. Soderström.

From the collection of Lawrence Knapp

1954     Fu Manchus dotter. [Daughter of Fu Manchu]   Stockholm: AB Lindqvists Förlag.   Översättning från engelskan av Ruby Tekman.  Meteor-Bokerna no. 3.   190 pages. Kr. 1:85.

1976     Mysteriet Dr. Fu-Manchu. [The Mystery of Dr. Fu-Manchu]   Stockholm: Berghs Förlag AB. Översättning: Gabriel Setterborg. 256 pages.   Hardbound, ISBN 91-502-0327-4, price 57:00; paperbound, ISBN 91-502-0328-2, price 51:00. 
  


Rohmer's description of Fu Manchu -- Swedish version

Föreställ dig en person som är lång och smärt och kattliknande med höge axlar och med en panna som Shakespeares och ansikte som Satan, med slätrakat huvud och avlånga, magnetiska ogon av verkligt kattgrön färg. Utrusta honom med hela den österlandska rasens grymma slughet, allt samlat hos ett intellekt och ett jättelikt sådant. Sätt så i hans händer alla möjligheter som vetenskapen av i går och i dag kan frambringa och därtill de ekonomiska resurser som en förmögen regering kan förse honom med----en regering som dock redan har förnekat vetskap om hans existens. Föreställ dig denna hemska varelse, och du har skapat dig en rätt god bild av doktor Fu-Manchu, gula faran förkroppsligad i en man.

-- from Mysteriet Dr. Fu-Manchu, Stockholm: Berghs Förlag AB, 1976, page 21. Översättning [translsation]: Gabriel Setterborg.


 Much of the information on this page was compiled by Erik Cederwall and R. E. Briney.
Rimmer Sterk supplied additional scans and information.

Go to The Page of Fu Manchu

scarab.jpg (2690 bytes)

Copyright © 1997-1999 Lawrence Knapp. All rights reserved.